Tung tăng hòa mình vào khu chợ nhộn nhịp Bến Thành giữa lòng Sài Gòn tôi yêu

Tung tăng hòa mình vào khu chợ nhộn nhịp Bến Thành giữa lòng Sài Gòn tôi yêu

Tung tăng hòa mình vào khu chợ nhộn nhịp Bến Thành giữa lòng Sài Gòn tôi yêu

Tung tăng hòa mình vào khu chợ nhộn nhịp Bến Thành giữa lòng Sài Gòn tôi yêu