ỳ co có hướng vòng cung như vầng trăng khuyết của những ngày thường nhật.

Bãi biển Kỳ Co - viên ngọc sáng của vùng đất BÌnh Định

ỳ co có hướng vòng cung như vầng trăng khuyết của những ngày thường nhật.

ỳ co có hướng vòng cung như vầng trăng khuyết của những ngày thường nhật.