Chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh thiêng tại bức tượng đôi cao nhất Việt Nam tại Tịnh Xá Ngọc Hòa

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh thiêng tại bức tượng đôi cao nhất Việt Nam tại Tịnh Xá Ngọc Hòa

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh thiêng tại bức tượng đôi cao nhất Việt Nam tại Tịnh Xá Ngọc Hòa

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh thiêng tại bức tượng đôi cao nhất Việt Nam tại Tịnh Xá Ngọc Hòa