Hai nữ du khách tạo chụp ảnh sau chuyến trải nghiệm môtô nước với giá 700.000 đồng.

Hai nữ du khách tạo chụp ảnh sau chuyến trải nghiệm môtô nước với giá 700.000 đồng.

Hai nữ du khách tạo chụp ảnh sau chuyến trải nghiệm môtô nước với giá 700.000 đồng.

Hai nữ du khách tạo chụp ảnh sau chuyến trải nghiệm môtô nước với giá 700.000 đồng.